Programa TerapÈUTIC

Objetius del Programa

Identificar i diagnosticar correctament l’addicció i dependència del / la pacient i les seves possibles complicacions psicològiques i socials.
Dissenyar i aplicar estratègies terapèutiques eficients perquè el / la pacient entengui la seva malaltia i aprengui a viure sense consumir alcohol, altres substàncies psicoactives o realitzar comportaments compulsius nocius.
Promoure activament la reinserció familiar, social i professional del pacient rehabilitat o en procés de reinserció.
Aconseguir que els familiars adquireixin el coneixement de la malaltia, col·laborin en el programa terapèutic i millorin les seves relacions interpersonals.

A través de:

CONSULTA MÈDICA-PSIQUIÀTRICA

Per a abordar les desintoxicacions en el cas del consum de substàncies psicoactives o alcohol i el diagnòstic del tractament d’altres trastorns existents. (patologia dual).

CONSULTA PSICOLÒGICA

Avaluació i tractament de trastorns del comportament, estat d’ànim i trastorns cognitius. L’addicció ve acompanyada d’alteracions en el comportament que es desvien d’una actuació socialment normalitzada, així com canvis en l’estat emocional i les capacitats cognitives.

TERAPIA GRUPAL

Metodològicament s’intervé amb enfocament cognitiu-conductual i motivacional, al mateix temps que s’aprofundeix en l’anàlisi, comprensió i control dels comportaments, prevenció de la recaiguda i de les emocions. Les realitza un Terapeuta especialista en addiccions o el Psicòleg i amb un grup reduït de participants (de 10 a 20 persones), amb l’objectiu de permetre major profunditat en el tractament dels temes particulars de cada pacient.

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

La dependència de substàncies o les dependències psicològiques provoquen canvis neuronals o motivacionals i de relació que incideixen en la capacitat per a l’anàlisi d’alternatives, la presa de decisions, la memòria, l’atenció i percepció, la gestió de les emocions, la percepció de la realitat, les relacions interpersonals, la comunicació, assertivitat, etc. Els / les pacients en recuperació es troben en algunes d’aquestes mancances els impedeix seguir el desenvolupament normal en la seva rehabilitació i reincorporació social.

TERÀPIA FAMÍLIA I PARELLA

Es realitzen teràpies per a familiars i parelles dels pacients perquè coneguin, entenguin i col·laborin en el procés que està fent, les implicacions que té i les limitacions que se li prescriuen de cara a reduir el risc de recaiguda. També es treballarà a redefinir una nova forma de relació positiva.

Más informació al telèfon gratuït 900 802 408