Tractaments

L’addicció és una malaltia primària, crònica i biopsicosocial que afecta a tots els aspectes de la persona: físic, mental, emocional, existencial i social, per la qual cosa requereix d’un abordatge que integri i intervingui sobre tots aquests aspectes en un tractament holístic. A Fòrum Terapeutic La Seu oferim tractaments segons les necessitats de cada pacient.

Centre Ambulatori

El centre ambulatori dona la cobertura necessària per a esmenar els problemes derivats de l’addicció i ajudar tant al pacient com a la família.

Ens adaptem a la necessitat del pacient i la família oferint gran flexibilitat quant a horaris i atenció tant grupal com personalitzada.

L’addicció és molt similar a altres malalties, com les malalties cardíaques. Ambdues pertorben el funcionament normal i saludable de l’òrgan subjacent, tenen serioses conseqüències nocives i són evitables i tractables.
 

Centre de dia

Indicat per a pacients que necessiten d’un reforç i poden permetre’s algunes setmanes d’immersió en el tractament. Espai diari on desenvolupar les habilitats socials necessàries per a una vida plena sense necessitat de substàncies.

Basat en teràpies tant grupals com individuals, seguiment mèdic, tallers, dinàmiques i atenció familiar. Espai on es treballen diferents aspectes mitjançant diferents tècniques basades en el nostre tractament.

Centre d'Ingrés

Disposem de centre residencial propi en la població de Begues (Barcelona) oferint un servei exclusiu i de qualitat per als nostres pacients. Per a pacients que necessiten d’una desintoxicació prèvia per a l’inici del tractament i seguiment ambulatori. Aquesta desintoxicació facilita la consecució d’aquest primer objectiu el qual és imprescindible per a iniciar amb garanties el procés de recuperació.

A més disposem de centres col·laboradors en diferents ciutats espanyoles.

Psicoterapia

La nostra psicoteràpia personalitzada està desenvolupada per a persones que requereixen d’un treball individualitzat i personalitzat, i no disposen d’horaris flexibles. Una relació terapèutica basada en la confiança i la confidencialitat per a facilitar l’obertura del pacient. Realitzem una avaluació clínica inicial amb cada pacient, tenint en compte que no tots els pacients necessiten avaluació per mitjà de proves o consultes amb un mèdic psiquiatre. No obstant això, hi ha casos en els quals és recomanable fer alguna avaluació neurològica o aplicació de diverses proves psicològiques així com tractament farmacològic si la condició té un origen orgànic.

Recolzament Familiar

Totes les  situacions provocades per un addicte en el seu entorn més immediat comparteixen un denominador comú: l’existència d’un rol de conducta  que afecta extensivament a tots els membres del sistema familiar, generant alteracions en el funcionament d’aquest; és a dir, apareix un problema nou afegit que afecta el nucli de convivència.

El familiar està, normalment en una situació difícil i que no sap com poder abordar-la. L’assessorament amb professionals especialistes en aquest àmbit pot ajudar a fer els passos necessaris per a trobar una solució.

Per a més informació contacti'ns 900 802 408