Ajuda per deixar el consum de cocaïna

El tractament ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència.

L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual punt amb mèdic psiquiatre, terapeuta o psicòleg, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella.

Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic.

Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

¿Cómo actúa la cocaína en las personas?

La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central que actúa principalmente sobre las neuronas dopaminérgicas, aquellas que utilizan la dopamina como transmisor. La cocaína impide que la dopamina sea receptada por las neurona, de esta manera aumenta la cantidad de dopamina en el lugar donde tiene que ejercer sus efectos con lo cual aumentan todas las funciones del cerebro que están relacionadas con el sistema dopaminérgico.

El consumo continuado de cocaína provoca un hipoactivación dopaminérgica, provocando así una búsqueda constante de aumento de dopamina por parte del consumidor. Es altamente adictiva debido a la forma en que afecta el sistema de recompensa mesolímbico.

A diferencia de la mayoría de las moléculas, la cocaína posee bolsillos con alta eficiencia hidrófila y lipófila, vulnerando la regla de equilibrio hidrófilo-lipófilo. Esto provoca que cruce la barrera hematoencefálica con un refuerzo muy superior que otras sustancias químicas psicoactivas.

Fases para superar l'addicció a la cocaïna

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues.

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials. Resolució de conflictes. Reestructuració cognitiva.

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.