Trastorns de la personalitat

Una personalidad patológica hace referencia a un patrón de pensamientos y conductas no adaptativos.

Truca'ns

900 802 408

Trastorn de la personalitat

Podem parlar d’una personalitat sana, quan un individu té la capacitat d’afrontar el seu dia a dia i les seves preocupacions diàries d’una manera flexible i adaptativa, afavorint el benestar personal. Per contra, una personalitat patològica fa referència a un patró de pensaments i conductes no adaptatius. Es tracta de personalitats inflexibles i rígides, percepcions i esquemes psicològics que donen lloc al malestar personal i a un pobre creixement personal. El tractament anirà dirigit a reestructurar aquestes percepcions i esquemes erronis que donen lloc als trastorns de personalitat.

Grup excèntric

 • Trastorn paranoide de la personalitat
 • Trastorn esquizoide de la personalitat
 • Trastorn esquizotípic de la personalitat

Grup Impulsiu

 • Trastorn antisocial de la personalitat
 • Trastorn límit de la personalitat
 • Trastorn histriònic de la personalitat
 • Trastorn narcisista de la personalitat

Ansioso temeroso

 • Trastorn de la personalitat per evitació
 • Trastorn de la personalitat per dependència
 • Trastorn obsessivocompulsiu de la personalitat

Altres trastorns

 • Trastorn passiu-agressiu de la personalitat
 • Trastorn autodestructiu de la personalitat
 • Trastorn depressiu de la personalitat
 • Trastorn sàdic de la personalitat