Ludopatia o joc patològic

La persona juga amb una determinada freqüència, invertint quantitats de diners superiors a les seves possibilitats i/o dedicant molt temps a aquesta activitat, arribant a interferir de manera important en la seva vida, limitant el desenvolupament habitual d’altres activitats. 

Presenta: necessitat de jugar amb quantitats creixents de diners per a aconseguir el grau d’excitació desitjat, fracàs repetit dels esforços per a controlar, interrompre o parar el joc, inquietud o irritabilitat quan intenta interrompre o detenir el joc.

Com abordem el joc patològic?

Tractem l’addició al joc a través d’intervenció psicològica i terapèutica (individual i en grup), mèdica i social.