Problemes amb el joc?

Creus que generat addicció al joc o sospites que algún familiar/amic pot tenir-la?

Da el primer paso

900 802 408

Primera visita gratuïta

Joc patològic

La persona juga amb una determinada freqüència, invertint quantitats de diners superiors a les seves possibilitats i/o dedicant molt temps a aquesta activitat, arribant a interferir de manera important en la seva vida, limitant el desenvolupament habitual d’altres activitats. 

Presenta: necessitat de jugar amb quantitats creixents de diners per a aconseguir el grau d’excitació desitjat, fracàs repetit dels esforços per a controlar, interrompre o detenir el joc, inquietud o irritabilitat quan intenta interrompre o detenir el joc.

Com abordem la ludopatia?

El tractament es basa, igual que en les addiccions amb substància, en la reestructuració de la personalitat i la vida del pacient. S’instauren nous hàbits en el dia a dia, controlant els estímuls que perpetuen la conducta i s’entrena en prevenció de recaigudes.

Igual que en l’altre tipus d’addicció, les teràpies són individuals i grupals.

L’enfocament és cognitivoconductual, treballant tant la conducta problema en si com les creences i les idees irracionals associades a l’addicció.