Drogues de disseny, tipus i perills

El terme “droga de disseny” fa referència a un ampli grup de substàncies fabricades en laboratoris mitjançant processos químics. Alguns dels més coneguts inclouen èxtasi,

Fases del procés addictiu

Existen muchos factores que pueden contribuir a que una persona desarrolle una adicción, causas genéticas, ambientales, situación socioeconómica, problemas familiares y personales, … Sin embargo,

Ciberludopatia i el seu tratactament

En l’actualitat existeix un augment de casos relacionats amb l’addicció als jocs d’atzar, i això es deu en bona part a la popularització de les