Com deixar les drogues de síntesis?

El tractament ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència.

L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual punt amb mèdic psiquiatre, terapeuta o psicòleg, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella.

Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic.

Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

¿Cómo actúen les drogues de síntesi en las personas?

Al tractar-se d’un estimulant del sistema nerviós central actua sobre les neurones dopaminèrgiques (aquelles que utilitzen dopamina com a transmissor) i serotonergiques (aquelles que utilitzen la serotonina com a transmissor). L’èxtasi incrementa l’alliberament de dopamina i de serotonina per part d’aquestes neurones, amb la qual cosa modifiquen l’activitat de totes les funcions del cerero que estan relacionada amb aquests sistemes de transmissió.

Fases para superar l'addicció a les drogues de disseny

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues.

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials. Resolució de conflictes. Reestructuració cognitiva.

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.