Psicoteràpia

Creus que has desenvolupat una addicció? Sospites que un familiar/conegut pot tenir-la?

Dona el primer pas

900 802 408

1ª Visita gratuïta

Personalitzem el tractament d'addiccions

La nostra psicoteràpia personalitzada està desenvolupada per a persones que requereixen d’un treball individualitzat i personalitzat, i no disposen d’horaris flexibles. Una relació terapèutica basada en la confiança i la confidencialitat per a facilitar l’obertura del pacient.

Realitzem una avaluació clínica inicial amb cada pacient, tenint en compte que no tots els pacients necessiten avaluació per mitjà de proves o consultes amb un mèdic psiquiatre. No obstant això, hi ha casos en els quals és recomanable fer alguna avaluació neurològica o aplicació de diverses proves psicològiques així com tractament farmacològic si la condició té un origen orgànic.

Confiança i Salut

Exposant la problemàtica o les situacions de conflicte per part del pacient, procurem crear un espai de confiança  i respecte a la persona, on es treballen els diferents camins per a adonar-se de com es pot replantejar el problema i amb això trobar diverses solucions per a aconseguir l’objectiu de la teràpia que és estar bé i recuperar el sentit de vida.

Personalització d'un Pla Específic

La personalització del pla específic a seguir requereix d’un mínim i un màxim de sessions, per a aconseguir els objectius. En la primera sessió s’establiran aquests objectius i durant les posteriors sessions s’aniran abordant d’un en un fins a finalitzar, tu podràs decidir si ha estat suficient o si hi ha algun altre aspecte de la teva vida que hagis de treballar i fer en conjunt.

Objectius clars i assolibles

Puntualitat i formalitat

Número mínim de persones

Privacitat i respecte absoluts