Com deixar l'alcohol?

El tractament ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència.

L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual punt amb mèdic psiquiatre, terapeuta o psicòleg, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella.

Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic.

Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

¿Cómo actúa l'alcohol en les persones?

L’etanol modifica d’una manera general la funcionalitat de les membranes de les neurones sense fixar-se en cap diana especifica, encara que hi ha determinats grups de neurones, com les gabaèrgiques (transmissor GABA), i algunes glutamatèrgiques (neurotransmissor GLUTAMAT) més sensibles a l’etanol.

En augmentar l’activitat de les neurones gabaérgicas es provoca l’efecte depressor de l’alcohol, afectant inicialment als centris de control inhibitori del cervell, per això l’eufòria i desinhibició, i per això l’efecte depressor va estenent-se a la resta del cervell.

Varia segons amb la concentració en sang de l’etanol, arribant en casos extrems a un coma etílic i fins i tot a la mort per inhibició dels centres respiratoris.

El síndrome d’abstinència de l’alcohol, “delirium tremens” pot provocar la mort. El síndrome d’abstinència de l’alcohol comença entre cinc i sis hores després de deixar de beure i es caracteritza per mal de cap, agitació, tremolors greus, nàusees i vòmits,  sudoració, somnolència, rampes i fins i tot al·lucinacions. A partir de les 15 i les 30 hores, a més dels símptomes anteriors comença una activitat convulsiva.

I finalment apareix el denominat delirium tremens, cursa amb confusió, il·lusions estranyes, al·lucinacions molt pertorbadores, agitació, midriasis, diaforesis, taquipnea, hipertèrmia i taquicàrdia. Pot ser mortal (a diferència de la majoria de la resta de síndromes d’abstinència, si no tots).

Fases per a superar l'addicció a l'alcohol

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues.

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials. Resolució de conflictes. Reestructuració cognitiva.

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.