Identificació i diagnòstic

Identificació i diagnòstic de la dependència i, si s’escau, de possibles trastorns induïts per consum de substàncies. Avaluació de possibles alteracions en l’ordre psicològic i social del pacient.

Estrategia terapèutica

Identificar i diagnosticar correctament l’addicció i dependència del / la pacient, dissenyar i aplicar estratègies terapèutiques eficients

Rehabilitació

Atenció a les necessitats de les persones que han conclòs un programa de desintoxicació, o que, havent desenvolupat dependència, no presenten símptomes de privació que exigeixin que se sotmetin a l’etapa anterior de tractament.