Com deixar els porros?

El tractament ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència.

L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual punt amb mèdic psiquiatre, terapeuta o psicòleg, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella.

Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic.

Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

¿Cómo actúa el cannabis en les persones?

El cànnabis actua sobre unes dianes molt selectives en el cervell que són els receptors cannabinoides, unint-se a aquests receptors amb una selectivitat mil·limètrica fins al punt d’encaixar a la perfecció.

El THC exerceix els seus efectes més importants a través de les seves accions en dos tipus de receptors cannabinoides, CB1 i CB2, els quals estan acoblats a la proteïna G. El receptor CB1 es troba principalment en el cervell així com en alguns teixits perifèrics, i el receptor CB2 es troba exclusivament en els teixits perifèrics.

El THC sembla alterar l’estat d’ànim i la cognició a través de les seves accions agonistes dels receptors CB1, que inhibeixen un sistema de missatgeria secundària en una forma dependent de la dosi. El cervell conté aquests receptors cannabinoides perquè té també unes substàncies endògenes que de manera natural serà capaces d’activar aquests receptors i que es denominen endocannabinoides.

Fases per a superar l'addicció al cànnabis

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues.

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials. Resolució de conflictes. Reestructuració cognitiva.

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.